Model naar foto van Brendan de Clercq

model naar foto van Brendan de Clercq 
(Nederlands portret en fashion fotograaf) 
op dibond  30/40 cm